TULIP Center Martin
Superhero či superzero? alebo ako cigarety a alkohol „zlikvidujú“ každého hrdinu
„Vymeň cigaretu za jablko“ platí opätovne. Túto výzvu používala Liga proti rakovine i v minulosti, aby prostredníctvom jablka - symbolu zdravia a zdravej výživy - približovala potrebu a význam dôležitosti prevencie.

V rámci kampane bude prebiehať aj meranie CO a krvného tlaku.

Týždeň proti rakovine - 21.10.-25.10.2013 - sa opätovne spája s prevenciou a informovanosťou. Každý rok volí Liga proti rakovine tému, ktorá je aktuálna, tému, ktorá má v oslovovanej cieľovej skupine vyvolať záujem zamyslieť sa nad komunikovaným problémom. Tohtoročná preventívno-informačná kampaň chce jazykom blízkym cieľovej skupine zaujať jej pozornosť, zodpovedať otázku z headline kampane: „SuperHero či SuperZero?“ a usmerniť ju pri rozhodovaní výberu životného štýlu.

Cielenie kampane na mladých ľudí vo veku 12-25 rokov je spojené s poznaním, že alkohol a cigarety už dávno nie sú záležitosťou dospelých. Žiaľ, stále viac mladých ľudí začína so svojou prvou cigaretou v detskom veku, stále viac mladých ľudí holduje z rôznych dôvodov alkoholu. Aj preto sa Liga proti rakovine rozhodla zamerať v rámci jesenného Týždňa proti rakovine na mladých ľudí a upozorniť ich na dôsledky, ktoré fajčenie a nadmerné požívanie alkoholu prináša.

Vizuály kampane, ktoré mladých ľudí oslovujú, boli cielene pripravené tak, aby im rozumeli, aby ich navonok vnímali ako recesiu, ktorá vyvolá o tému záujem s následnou sebareflexiou, vedúcou k potrebnej zmene vnímania životného štýlu. Postavy „Catwoman“ a „Batman“, dôverne známe vybranej cieľovke, nie sú v ponímaní kampane, na rozdiel od filmového spracovania, nasledovaniahodnými „hrdinami“. Ich stvárnenie v rámci posolstva „Cigarety a alkohol zlikvidujú každého hrdinu“ nie je lichotivé a chce upozorniť práve na to, že tieto neduhy požívané v nesprávnej miere majú veľkú silu negatívne pôsobiť a zdegradovať povesť kohokoľvek. Upozornenie, že „fajčenie a pitie alkoholu z Teba hrdinu neurobia, ale môžu vážne ohroziť Tvoj život“ nie je len suchou frázou. Tento odkaz je podporený vydaním BRO´ŽÚRKY o tom, ako fajčením a pitím možno ohroziť vlastné zdravie. V nej môžu čitatelia nájsť odpovede na otázky ako napríklad:
„Čo fajčenie a Tvoje srdce?“, „Ako vplýva fajčenie na mozog?“, „Ako trpí pri fajčení Tvoj nos a hrdlo?“, „Má fajčenie vplyv aj na plodnosť?“, „Čo sa stane, keď prestaneš fajčiť?“, „Aký vplyv na zdravie má alkohol?“ ai. Odpovede na tieto otázky sú formulované jednoducho a zrozumiteľne.

Sprievodná BRO'ŽÚRKA, ktorá bude v rámci kampane rôznymi spôsobmi distribuovaná do škôl či na miesta pohybu mladých ľudí, nemá ambíciu dosiahnuť niečo príkazmi, zákazmi či mentorovaním. Uvádza skutočnosti a fakty, necháva na rozhodnutí čitateľa, ako informácie vyhodnotí.

 

© Obchodné centrum TULIP CENTER MARTIN 2017