TULIP Center Martin
Rozkvitnutý TULIP
TULIP Center Martin nám opäť rozkvitne. Fotky so skrášľovania nášho centra si môžete pozrieť tu a fotky z vyhodnotenia nájdete tu.

  Zoznam zapojených škôl
 • Základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
 • Základná škola v Turanoch
 • Súkromná základná a materská škola Tomáša Zanovita
 • Základná škola, Ulica Jozefa Kronera
 • Súkromná základná umelecká škola Martin - Záturčie
 • Súkromná materská škola, Ul.P.Mudroňa
 • Materská škola A. Stodolu
 • Súkromná materská škola ĎATELINKA
 • Materská škola Jozefa Lettricha LETRICHÁČIKOVO
 • Základná škola s materskou školou, Ulica Hurbanova
 • Základná škola s materskou školou, Ulica Gorkého
 • Základná škola Alexandra Dubčeka

Úplné pravidlá a podmienky akcie ROZKVITNUTÝ TULIP  (ďalej iba „projekt“) v TULIP CENTER MARTIN.

Usporiadateľom projektu je spoločnosť RUNICA Slovakia s.r.o., so sídlom: Panenská 21, 811 03 Bratislava, TULIP Center Martin, Pltníky 2, 036 01 Martin. IČO: 36421031, IČ DPH: SK2021850039, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 49628/B

Organizátorom projektu je spoločnosť EKONO-PRINT s.r.o., Škultétyho 14, 036 01 Martin,
IČO: 360 157 25, DIČ: SK 2020118364, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 3810/L (ďalej iba „organizátor“)

 • Projekt prebieha od 18.9.2013 do 18.10.2013 v priestoroch TULIP Center Martin. (ďalej iba Tulip)
 • Princípom projektu je hlasovanie o najkrajšiu kvetinovú záhradku umiestnenú na galérii Tulip.
  Počas trvania projektu bude každému účastníkovi (prihlásená škola / 1 tím = 8 členov) pridelený jeden kvetináč.
  Každá záhradka bude označená menom účastníka a  menný zoznam účastníkov bude umiestnený na webovej stránke www.tulip.sk.
 • Hlasovať budú návštevníci obchodného centra Tulip. Vyplnené hlasovacie lístky bude možné umiestňovať do hlasovacieho boxu, ktorý bude umiestnený počas celej doby trvania projektu na galérii Tulip v blízkosti kvetinových záhradiek.
 • Hlasovacie lístky budú po skončení akcie spočítané usporiadateľom. Každý môže hlasovať iba raz a usporiadateľ si vyhradzuje právo viac hlasov od jednej osoby zo súťaže vylúčiť. Odovzdanie výhry a vyhlásenie výsledkov súťaže prebehne najneskôr do 30.10.2013 na základe preberacieho protokolu. Vyplnením hlasovacieho lístku hlasujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov.  
 • Ten účastník súťaže, ktorý získa najviac hlasov, získa darčekové poukážky TULIP CENTER MARTIN v hodnote 300,- eur. Členovia víťazného tímu získajú poukazy na vstup do Aquacity Poprad.
 • V prípade, že dôjde k rovnosti hlasov medzi jednotlivými účastníkmi, bude sa rozhodovať na základe súťaže.
 • Z účasti na celom projekte sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inak blízkom vzťahu s organizátorom alebo usporiadateľom projektu alebo osoby priamo či nepriamo spolupracujúcimi na projekte.
 • Na získanie výhry nie je právny nárok. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. V prípade, že si víťaz neprevezme cenu do stanoveného termínu, teda 30.10.2013, možnosť čerpať výhru zaniká, a výhru získa účastník, ktorý sa umiestnil na druhom mieste.
 • Veríme, že účastníci budú dodržiavať etické zásady a nebudú podvádzať. Princípom je, že hlasujú návštevníci nákupného centra a preto nie je žiadané, aby hlasovacie lístky boli hromadne vypĺňané mimo TULIP Center Martin a následne vhodené do hlasovacej urny jedným človekom. Veríme, že spoločne zachováme čestnosť, férovosť a rovnosť šancí.

 

© Obchodné centrum TULIP CENTER MARTIN 2017