TULIP Center Martin
Rozkvitnutý TULIP
TULIP Center Martin s prichádzajúcou jarou krásne zakvitne. Postarajú sa o to deti zo základných škôl v Martine, ktoré sa do nášho projektu zapojili. Deti budú v Tulipe vysádzať svoje záhradky plné jarných kvetín. Príďte a dajte svoj hlas niektorej z našich škôl a pomôžte im vyhrať krásne ceny.

Fotky z akcie nájdete v sekcii fotogaléria.

Úplné pravidlá a podmienky akcie ROZKVITNUTÝ TULIP (ďalej iba „projekt“) v TULIP CENTER MARTIN.

Usporiadateľom projektu je spoločnosť RUNICA Slovakia s.r.o., so sídlom: Panenská 21, 811 03 Bratislava, TULIP Center Martin, Pltníky 2, 036 01 Martin. IČO: 36421031, IČ DPH: SK2021850039, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 49628/B

Organizátorom projektu je spoločnosť EKONO-PRINT s.r.o., Škultétyho 14, 036 01 Martin, IČO: 360 157 25, DIČ: SK 2020118364, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 3810/L (ďalej iba „organizátor“)

 • Projekt prebieha od 27.3.2013 do 31.4.2013 v priestoroch TULIP Center Martin. (ďalej iba Tulip)
 • Princípom projektu je hlasovanie o najkrajšiu kvetinovú záhradku umiestnenú na galérii Tulip.
  Počas trvania projektu bude každému účastníkovi (prihlásená škola / 1 tím = 8 členov) pridelený jeden kvetináč.
  Každá záhradka bude označená menom účastníka a menný zoznam účastníkov bude umiestnený na webovej stránke www.tulip.sk.
 • Hlasovať budú návštevníci obchodného centra Tulip. Vyplnené hlasovacie lístky bude možné umiestňovať do hlasovacieho boxu, ktorý bude umiestnený počas celej doby trvania projektu na galérii Tulip v blízkosti kvetinových záhradiek.
 • Hlasovacie lístky budú po skončení akcie spočítané usporiadateľom. Každý môže hlasovať iba raz a usporiadateľ si vyhradzuje právo viac hlasov od jednej osoby zo súťaže vylúčiť.
  Výsledky súťaže budú oznámené všetkým účastníkom do 7.5.2013.
  Odovzdanie výhry prebehne najneskôr do 20.5.2013 na základe preberacieho protokolu. Vyplnením hlasovacieho lístku hlasujúci so spracovaním osobných údajov.
 • Ten účastník súťaže, ktorý získa najviac hlasov, získa darčekové poukážky TULIP CENTER MARTIN v hodnote 300,- eur. Členovia víťazného tímu získajú poukazy na vstup do Aquaparku Tatralandia v Liptovskom Mikuláši.
 • V prípade, že dôjde k rovnosti hlasov medzi jednotlivými účastníkmi, bude sa rozhodovať na základe vedomostnej súťaže.
 • Z účasti na celom projekte sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inak blízkom vzťahu s organizátorom alebo usporiadateľom projektu alebo osoby priamo či nepriamo spolupracujúcimi na projekte.
 • Na získanie výhry nie je právny nárok. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. V prípade, že si víťaz neprevezme cenu do stanoveného termínu, teda 20.5.2013, možnosť čerpať výhru zaniká.

 

© Obchodné centrum TULIP CENTER MARTIN 2017