TULIP Center Martin
Výstava 3D srdce
Príďte si rozšíriť svoje poznatky v rámci projektu, ktorého cieľom je zvýšiť informovanosť o fibrilácií predsiení srdca.

Toto civilizačné ochorenie, ktoré spôsobuje nepravidelný tlkot srdca je až 30% zodpovedné za možnú náhlu cievnu mozgovú príhodu (porážku).

Edukačnú kampaň si môžete prezrieť v čase od 10:00 – 19:00 hod. a poprechádzať sa v modeli 3D srdca, a skúmať tak zákutia nášho najdôležitejšieho orgánu, ktoré v sebe môžu v prípade fibrilácie predsiení ukrývať aj krvnú zrazeninu – TROMB.

V popoludňajších hodinách budú pri srdci prítomní lekári a zdravotná sestra, ktorí urobia záujemcom EKG vyšetrenie.

Unikátny nafukovací model 3D srdca (3,5 x 6 metrov) zavíta do OC TULIP v sobotu dňa 12. mája 2012.

 

© Obchodné centrum TULIP CENTER MARTIN 2017