TULIP Center Martin
LATE NIGHT SHOPPING
Nočné nakupovanie, SHUFFLE dance Battle

Piatok 13. januára 2017 sme pre vás pripravili Nočné nakupovanie.
Od 21. hodiny až do polnoci bude pre vás predĺžené nakupovanie s akciami a zľavami obchodov v našom OC TULIP.
Na začiatku. Teda o 21:00 hod je pre vás pripravená licitácia vašich nechcených darčekov.
Našli ste si pod stromčekom darčeky, ktoré neboli úplne podľa vašich predstáv?
Ponúkame vám možnosť ako sa ich elegantne "zbaviť".
Využite našu "dražbu nepotrebných vianočných darčekov" počas Late Night Shopping 13.1.
Stačí ak nás kontaktujete či už cez FB správu alebo priamo prinesiete vaše "darčeky" ku nám na recepciu OC TULIP.

Okrem toho máme pre vás tanečnú súťaž o zaujímavú cenu 100,- € pre najlepšieho tanečníka alebo tanečníčku v tanečnom štýle SHUFFLE dance.

Registrácia priamo na akcii od 20:00 hod. u hostesky.
Súťaž bude prebiehať od 22:00 hod. a finále bude vyhlásené o 23:30. Štartové je symbolické 1,-€. Súťažiť sa bude formou Battle. O výťazovi rozhodne porota.

O hudbu sa postarajú DJ Gombo a DJ Simo a zatancujú BREAKFANS!

Pravidlá aukcie nepotrebných darčekov.

Úvodné ustanovenia

Predmetom aukcie (ďalej len „aukcia“) sú vecné predmety, ktoré účastník aukcie vopred zaregistruje.

Vyvolávacia cena je cena, ktorú určí účastník aukcie. Po dohode s účastníkom aukcie je možné v prípade nezáujmu, vyvolávaciu cenu znižovať až po sumu stanovenú účastníkom aukcie.

Aukcia bude prebiehať priamo v priestoroch OC Tulip počas akcie Late Night Shopping dňa 13.1.2016 so začiatkom aukcie o 21:00 hod.

Aukcie sa môže zúčastniť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má plnú spôsobilosť k právnym úkonom.

Účastníkom aukcie je osoba spĺňajúca podmienky v predchádzajúcom odstavci, ktorá rešpektuje pravidlá aukcie a ktorá podpíše záväznú prihlášku do aukcie.

Organizátor si vyhradzuje právo podľa vlastného rozhodnutia v priebehu aukcie zmeniť pravidlá, prípadne aukciu v jej priebehu zrušiť.

Priebeh aukcie

Aukcia bude zahájená organizátorom aukcie dňa 13.1.2017 o 21:00 hodine tak, že pstupne bude zverejňovať jednotlivé predmety aukcie a postupne ich dražiť..

Po zverejnení vyvolávacej ceny môžu účastníci aukcie predkladať organizátorovi svoje záväzné návrhy prevyšujúce vyvolávaciu cenu prostredníctvom verejnej aukcie.

Organizátor si vyhradzuje právo kontaktovať účastníka na základe údajov uvedených vo formulári. Pokiaľ uvedené údaje nebudú pravdivé, organizátor návrh účastníka vyradí z aukcie.

Každý účastník môže v priebehu aukcie predkladať viac návrhov. Platí, že platný je vždy najvyšší návrh. Návrhy môže účastník posielať kedykoľvek v priebehu aukcie.
Víťazom sa stane účastník, ktorý poslal najvyšší návrh a ktorý zároveň dodržal pravidlá aukcie.

Organizátor ihneď po ukončení aukcie vyzve víťaza aukcie k zaplateniu víťaznej ceny predmetu aukcie.

V prípade, že účastník nezaplatí cenu predmetu aukcie, organizátor vyzve v poradí ďalšieho účastníka aukcie k zaplateniu ceny predmetu aukcie, prípadne aukciu v zmysle pravidiel aukcie zruší.

Práva účastníkov

Každý účastník aukcie súhlasí s tým, že organizátor aukcie je oprávnený medializovať výsledky aukcie na zvukových a obrazových záznamoch, ako aj pravé meno víťazného účastníka aukcie.

Víťazný účastník aukcie má právo zostať v anonymite, ak sa s organizátorom aukcie na tom dohodne.

Zverejnenie pravidiel

Tieto pravidlá aukcie budú zverejnené na internetových stránkach a fb profile OC Tulip.

 

© Obchodné centrum TULIP CENTER MARTIN 2017