TULIP Center Martin
Vrútky - 145 rokov s okrídleným kolesom
Košicko-Bohumínska železnica oslavuje 145 rokov! Pri tejto príležitosti tím autorov B.Zacharides, I. Dobrovolný a M. Kleskeň vydali a krstia knihu s názvom Vrútky - 145 rokov s okrídleným kolesom. Zozbierali množstvo materiálu a unikátnych fotografií z roku 1871, ktoré zachytávajú výstavbu tejto trate a tie najdôležitejšie mýľniky a momenty. Príďte dňa 13.11. do TULIPU zažiť atmosféru vtedajšej doby, vypočuť si nesmierne zaujímavé diškurovanie autorov a zúčastniť sa na krste tejto jedinečnej publikácie. Aj pre vaše deti máme niečo zaujímavé! Neobíďte neskutočne krásnu výstavu modelov, ktorú pre Vás pripravili železniční nadšenci.

 

© Obchodné centrum TULIP CENTER MARTIN 2017