TULIP Center Martin
Terakotova armáda
Presuňte sa s nami o viac ako 2000 rokov späť do starovekej Číny a vlády prvého čínskeho cisára Čchin Šchuang-ti, ktorý sa tak nesmierne bál smrti, že si dal postaviť posmrtnú armádu s viac ako 8000 bojovníkmi. Ich úlohou bolo chrániť cisára v jeho hrobke. Táto armáda sa nazýva – „Terakotová“ !
Bojovníci prvého čínskeho cisára exkluzívne v Martine ! Terakotová armáda – ôsmy div sveta iba v TULIP Center Martin ! Unikátna výstava svetoznámej Terakotovej armády od 3. do 27.9.2014 !

Súčasťou výstavy je fotografická súťaž!!!

Súčasťou výstavy je fotografická súťaž, dokumentárny film, tvorivé dielne a interaktívne panely s hrami a testami pre dospelých aj pre deti.

Fotky z akcie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „TERAKOTOVÁ FOTOSÚŤAŽ“


I. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom projektu je spoločnosť RUNICA Slovakia, s. r. o., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, TULIP Center Martin, Pltníky 2, 036 01 Martin, IČO: 36421031, IČ DPH: SK2021850039, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 49628/B.

Organizátorom projektu je Visible Production, s. r. o., so sídlom Nebovidy 185, PSČ 664 48, Česká republika, IČO: 28349075, DIČ: CZ28349075, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, vložka číslo: C62955 (ďalej iba „organizátor“).

II. Termín a forma konania súťaže

Súťaž prebieha v termíne od 3. 9. 2014 (00.00 hod.) do 27. 9. 2014 (00.00 hod.), (ďalej len „Obdobie konania súťaže“) prostredníctvom webovej aplikácie ako podstránka www.tulip.sk.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo predĺžiť obdobie konania súťaže podľa vlastného uváženia aj bez predchádzajúceho oznámenia; prípadné predĺženie fotosúťaže zo strany Usporiadateľa sa nepovažuje za zmenu týchto Podmienok. Súťaž sa priamo viaže na výstavu Terakotová armáda v Tulipe.

III. Súťažiaci

Do súťaže budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorí úplne a riadne splnia všetky stanovené podmienky súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom či inom obdobnom vzťahu k Usporiadateľovi alebo organizátorovi a ďalej osoby týmto osobám blízke. V prípade, že sa výhercom stane takto zo súťaže vylúčená osoba, výhra sa neposkytne.

Na hlasovaní na súťaži sa môže zúčastniť ľubovoľný používateľ siete Facebook bez ohľadu na vek či štátnu príslušnosť. Hlasovať môže každý iba 1× za každú fotografiu.

Účasť na súťaži je dobrovoľná.

IV. Postup a výhry

1. Podmienkou účasti na súťaži je vloženie fotografie (ďalej len „Súťažný príspevok“) do aplikácie (http://tulip.sk/terakotovasutaztulip/) na tému „odfoť sa so svojím obľúbeným bojovníkom terakotovej armády“, kde sa objaví aspoň jeden človek s aspoň jedným z vystavených exponátov výstavy Terakotová armáda.

2. Po nahraní fotografie do aplikácie sa zobrazí používateľovi bonusová otázka. Po správnom zodpovedaní otázky sa používateľovi automaticky pripočíta 20 hlasov. Pri nesprávnom zodpovedaní otázky používateľ nezíska žiadne bonusové hlasy.

3. O výhercoch súťaže rozhoduje počet hlasov. Traja súťažiaci, ktorých fotografia dosiahla najvyšší počet hlasov vo webovej aplikácii (http://tulip.sk/terakotovasutaztulip/), získavajú 3 hlavné výhry. Hlasujúci budú hodnotiť súťažné príspevky kliknutím na pole „Hlasovať“.

4. V prípade rovnosti hlasov rozhodne o víťazovi vedomostná otázka na tému Terakotová armáda, pričom odpoveď na ňu súťažiaci nájde počas výstavy v TULIP Center Martin.

V. Ceny v súťaži

Výhercovia súťažných kôl získajú nasledujúce ceny:

1. miesto – soška bojovníka s veľkosťou 60 cm + 2× vstupenka do Aquaparku Tatralandia Liptovský Mikuláš
2. miesto – soška bojovníka s veľkosťou 30 cm + 2× vstupenka do Aquaparku Tatralandia Liptovský Mikuláš
3. miesto – soška bojovníka s veľkosťou 10 cm + 2× vstupenka do Aquaparku Tatralandia Liptovský Mikuláš

 

© Obchodné centrum TULIP CENTER MARTIN 2017