TULIP Center Martin
Rozkvitnutý TULIP
TULIP Center Martin nám opäť rozkvitne. Fotky so skrášľovania nášho centra si môžete pozrieť tu

Úplné pravidlá a podmienky akcie ROZKVITNUTÝ TULIP  (ďalej iba „projekt“) v TULIP CENTER MARTIN.

Usporiadateľom projektu je spoločnosť RUNICA Slovakia s.r.o., so sídlom: Panenská 21, 811 03 Bratislava, TULIP Center Martin, Pltníky 2, 036 01 Martin. IČO: 36421031, IČ DPH: SK2021850039, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 49628/B

Organizátorom projektu je spoločnosť EKONO-PRINT s.r.o., Škultétyho 14, 036 01 Martin,
IČO: 360 157 25, DIČ: SK 2020118364, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 3810/L (ďalej iba „organizátor“)

 • Projekt prebieha od 9.4.2014 do 7.5.2014 v priestoroch TULIP Center Martin. (ďalej iba Tulip)
 • Princípom projektu je hlasovanie o najkrajšiu kvetinovú záhradku umiestnenú na galérii Tulip.
  Počas trvania projektu bude každému účastníkovi (prihlásená škola / 1 tím = 8 členov) pridelený jeden kvetináč.
  Každá záhradka bude označená menom účastníka a  menný zoznam účastníkov bude umiestnený na webovej stránke www.tulip.sk.
 • Hlasovať budú návštevníci obchodného centra Tulip. Vyplnené hlasovacie lístky bude možné umiestňovať do hlasovacieho boxu, ktorý bude umiestnený počas celej doby trvania projektu na galérii Tulip v blízkosti kvetinových záhradiek.
 • Hlasovacie lístky budú po skončení akcie spočítané usporiadateľom.
  Každý môže hlasovať iba raz a usporiadateľ si vyhradzuje právo viac hlasov od jednej osoby zo súťaže vylúčiť.
  Odovzdanie výhry a vyhlásenie výsledkov súťaže prebehne najneskôr do 28.5.2014 na základe preberacieho protokolu.
  Vyplnením hlasovacieho lístku hlasujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov.  
 • Ten účastník súťaže, ktorý získa najviac hlasov, získa darčekové poukážky TULIP CENTER MARTIN v hodnote 300,- eur. Členovia víťazného tímu získajú poukazy na vstup do Aquacity Poprad.
 • V prípade, že dôjde k rovnosti hlasov medzi jednotlivými účastníkmi, bude sa rozhodovať na základe súťaže.
 • Z účasti na celom projekte sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inak blízkom vzťahu s organizátorom alebo usporiadateľom projektu alebo osoby priamo či nepriamo spolupracujúcimi na projekte.
 • Na získanie výhry nie je právny nárok. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. V prípade, že si víťaz neprevezme cenu do stanoveného termínu, teda 28.5.2014, možnosť čerpať výhru zaniká, a výhru získa účastník, ktorý sa umiestnil na druhom mieste.
 • Veríme, že účastníci budú dodržiavať etické zásady a nebudú podvádzať. Princípom je, že hlasujú návštevníci nákupného centra a preto nie je žiadané, aby hlasovacie lístky boli hromadne vypĺňané mimo TULIP Center Martin a následne vhodené do hlasovacej urny jedným človekom. Veríme, že spoločne zachováme čestnosť, férovosť a rovnosť šancí.
 • Víťaz získa darčekové poukážky na nákup v TULIP Center Martin  v hodnote 300,- eur. Chceme, aby víťazná škola si mohla vybrať, čo by pre ňu mohlo byť zaujímavé. Inšpiráciou nech je víťaz prvého ročníka ZŠ Kronera, kde pre deti nakúpili floorbalové hokejky. Veríme, že aj víťaz tohto ročníka vymyslí zaujímavé uplatnenie výhry.

 

© Obchodné centrum TULIP CENTER MARTIN 2017